BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Fen Edebiyat Fakültesi
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

 

Tanıtım

Bölüm Tanıtımı

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü, 1995-1996 akademik yılında kurulmuştur. 4 yıllık bir lisans programı içerir. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü, üst düzeyde İngilizce bilen, dil, kültür ve edebiyat analizleri yapabilen, genelde Batı, özelde ise Anglo-Sakson ve Amerikan kültürünü iyi tanıyan ve bu bilgi ve donanımların ışığında düşünen, soru soran, yorum yapabilen, yaratıcı ve dinamik bireylerin yetiştirilmesini amaçlar. Ayrıca kariyer geliştirme hedefi ile yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerde lisansüstü çalışmalar yapabilen; yurtiçi ve yurtdışındaki farklı sektörlerde (iletişim, medya, turizm, büyükelçilikler, kültür merkezleri, şirketlerin uluslararası ilişkiler birimleri, dil ve kültür danışmanlığı, çevirmenlik vb.) çalışan; çeşitli eğitim kurumlarında İngilizce öğretmenliği ve okutmanlığı yapabilen bireyler yetiştirmeyi de amaçlar. Lisans programı, öğrencilerin yazılı ve sözlü İngilizce becerilerini geliştirmeyi hedefleyen derslerin yanı sıra Amerikan kültürü ve edebiyatının tarihsel, yazınsal ve eleştirel açıdan araştırılmasına zemin hazırlayan dersler içermektedir. Bölümümüz akademik kadrosunda 1 profesör, 7 doktor öğretim üyesi, ve 2 araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Bölüm Özgörevleri

AMERÖZ1- Genelde Batı, özelde ise Anglo-Sakson ve Amerikan edebiyatını, kültürünü, düşünsel ve toplumsal tarihini, felsefe, sanat ve politik geleneklerini derinlemesine bilen;

AMERÖZ2- Alanda edindiği birikime, güncel eleştiri ve anlatıbilim kuramları üzerinden yaklaşabilen, inceleyebilen, yorumlayabilen ve bu becerileri başka disiplin alanlarında kullanabilen;

AMERÖZ3- Edebiyat türlerini, anlatı tekniklerini ayrıntılı bilen ve edebi metinlerle ilişkilendirebilen;

AMERÖZ4- İleri düzey dil becerisine sahip ve bu becerileri farklı disiplin alanlarında sözlü ve yazılı iletişim, çeviri, analiz, yorum ve değerlendirme aracılığıyla bilişim teknolojilerini kullanarak uygulamaya koyabilen;

AMERÖZ5- Toplumsal ve etik sorunlara karşı duyarlı, eleştirel, yaratıcı ve dinamik düşünebilen bireyler yetiştirmektir.

 

Program Yeterlilikleri (Kazanımları)

 • Amerikan Kültürü ve Edebiyatı alanına ait güncel ders materyalleri ile desteklenmiş ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
 • Amerikan Kültürü ve Edebiyatı alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kültürel, toplumsal, politik, sanatsal, etik konulara uygulama becerisine sahiptir.
 • Genelde Batı, özelde ise Anglo-Sakson ve Amerikan kültürünü iyi tanır ve bu bilgi ve donanımların ışığında yaratıcı ve dinamik bir şekilde düşünür, soru sorar, analiz eder ve yorum yapar.
 • Amerikan Kültürü ve Edebiyatı alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel koşullarda bağımsız, takımlarda işbirliği içinde çalışır.
 • Amerikan Kültürü ve Edebiyatı alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 • Amerikan Kültürü ve Edebiyatı alanındaki çağdaş edebiyat konuları; çağın kültürel ve küresel sorunları hakkında bilgiye sahiptir.
 • Edebi türleri ve edebiyat akımlarının tarihsel süreç içindeki gelişimini, belirgin özelliklerini, birbirlerinden farklılıklarını bilir.
 • Amerikan Kültürü ve Edebiyatı alanındaki çalışmalarda kullanılan araştırma yöntem ve tekniklerini bilir.
 • Disiplinlerarası okuma, araştırma, inceleme ve yorumlama becerisine sahiptir.
 • Amerikan Kültürü ve Edebiyatı alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini kullanır.
 • İngilizce ve Türkçedeki farklı dil yapılarını karşılaştırma, anlam oluşturma, yazılı ve sözlü ifadeye aktarma yetkinliğine sahiptir.
 • İngilizceyi üst düzeyde bilir ve kullanır; dil, kültür ve edebiyat analizleri yapar.
 • İkinci bir yabancı dili orta düzeyde bilir ve kullanır.
 • Mesleki ve toplumsal etik ve sorumluluk bilincine sahiptir.