BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Fen Edebiyat Fakültesi
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

 

Tanıtım

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü, 1994-95 öğretim yılında Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü, üst düzeyde İngilizce bilen, dil, kültür ve edebiyat analizleri yapabilen, genelde Batı, özelde ise Anglo-Sakson ve Amerikan kültürünü iyi tanıyan ve bu bilgi ve donanımların ışığında düşünen, soru soran, yorum yapabilen, yaratıcı ve dinamik bireylerin yetiştirilmesini amaçlayan bir bölümdür. Lisans programı, öğrencilerin yazılı ve sözlü İngilizce becerilerini geliştirmelerini hedefleyen derslerin yanı sıra Amerikan kültürü ve edebiyatının tarihsel, yazınsal ve eleştirel açıdan araştırılmasına zemin hazırlayan dersler içermektedir.

Bölümümüzde düzenlenen akademik etkinlikler arasında Bölüm İçi Öğrenci Semineri, Uluslararası Öğrenci Konferansı, Araştırma Projesi Yarışması, davetli konuşmacılarla yapılan seminer çalışmaları ile çeşitli film gösterileri ve tartışmaları bulunmaktadır. Ayrıca bölümümüzdeki bütün öğrencilerin katılımına açık olan AMER Drama Kulübü, bir öğretim elemanımız yönetiminde her sene İngilizce bir tiyatro oyunu sahneleyerek öğrencilerimizin dil becerilerini geliştirmenin yanı sıra, grup çalışması içerisinde sosyal gelişimlerine de katkı sağlamaktadır. Bölümde bugüne kadar 3 uluslararası öğrenci konferansı düzenlenmiştir. Bölümümüz, Dünya Şiir günü, Dünya Kadınlar günü ve Dünya Tiyatrolar günü çerçevesinde de panellere ev sahipliği yapmıştır. Öğrencilerimizin bu etkinliklere katılarak mezuniyet sonrası meslek yaşamlarında yapacakları akademik çalışmalara daha iyi hazırlanmaları sağlanmaktadır.

Bölümümüzün İsveç'te ve Polonya'da toplam dört üniversiteyle Erasmus anlaşması vardır ve öğrencilerimiz dilerlerse lisans eğitimlerinin bir ya da iki dönemini yurtdışında geçirebilmektedirler.

Eğitimleri süresince öğrencilerimize bölümümüz tarafından açılan bölüm seçimlik derslerinin yanı sıra üniversitenin diğer akademik birimlerinden iletişim, güzel sanatlar ve ikinci bir yabancı dil gibi çok çeşitli alanlardan seçimlik ders alma olanakları da sunulmaktadır.

Dileyen öğrencilerimiz Bölümümüzde okudukları süre içerisinde, üniversitelerin Eğitim Fakültelerinin sunduğu derslere devam ederek İngilizce Öğretmenlik Sertifikası sahibi olabilirler. Böylece, İngilizce öğretmenliği yapabilmek için aranan formasyon şartını da sağlamış olurlar. Mezunlarımızın başarıyla görev yaptığı iş ve eğitim kurumları arasında milli eğitim, üniversiteler, dışişleri, turizm, bankalar, özel şirketler ve basın-yayın kuruluşları sayılabilir.

Bölümümüz akademik kadrosunda 1 profesör, 7 doktor öğretim üyesi ve 2 araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Bölümümüzden bugüne kadar toplam 251 öğrenci mezun olmuştur.